• בקרת איכות לאורך  שלבי העבודה
    בקרת איכות לאורך שלבי העבודה

שלבי העבודה

בנית ספרית רכיבים על פי דרישת הלקוח ע"י צוות ספרנים מיומן ומקצועי

בדיקת התכנות מיקום בשלב רשימת הרכיבים,  ומתן זמנים לסיום הפרויקט

מיקום הרכיבים חיווט (קווים מהירים ,שעונים וזוגות מתואמים ע"פ דרישת הלקוח)

הכנת המעגל לבדיקת  ICT לפי התקן ועפ"י דרישת הלקוח

בדיקות סופיות בעזרת כלים אוטומטיים

הפקת תיק יצור מושלם למעגל מודפס עם הקבצים הדרושים ליצור והרכבה.


בקרת איכות:

 

אנו מיישמים בפעילותינו נהלי  בקרה קפדניים הכוללים:

בדיקה כפולה של רכיבים.

בדיקה כפולה של עורך בכיר נוסף בשלבי סיום המעגל.

הרצת כלים אוטומטיים על עבודות סופיות והכנת תיקי ייצור,  

 


שירותים נוספים עלפי דרישה :

הכנת פנליזציה

הרצת Valor

שירותי סימולציה : signal integrity,power-integrity ,Pre-Layout, Post-Layout

Mock up.

המרת קבצים מפורמטים שונים

הרצת פרויקטים  ב Full TurnKey