• מעגלים ליצור המוני
    מעגלים ליצור המוני
  • מעגלים בסטנדרטים צבאיים
    מעגלים בסטנדרטים צבאיים

יכולות מקצועיות

*מעגלי תקשורת בתדרים גבוהים ובעלי דרישות המצריכות הכנסת תכונות מיוחדות של סיגנלים כגון:

Match delay .Differential Pair.Net spacing type

*מעגלי אבלואציה

*מעגלים ליצור המוני

*מעגלים אנלוגיים/דיגיטליים

*מעגלים בסטנדרטים צבאיים

*מעגלים בטכנולוגיית hdi עם .Buried &Blind via

*מעגלי SDM צפופים משני הצדדים

*מעגלי PCMCI

*מעגלי Mother Boards. Back plane

*מעגלים גמישים קשיחים rigid-flex))

*מעגלי ספקים

*מעגלי RF

* מעגלי Substrate

* מעגלי interposer

*מעגלי  flip chip

*מעגלי wire bonding